Zkouška tlakem

Nabízíme:

 • Návrh experimentu
 • Odběr a kondicionování vzorků z kompozitních materiálů
 • Tlaková zkouška při pokojové teplotě
 • Tlaková zkouška za snížené teploty (do -150°C)
 • Tlaková zkouška za zvýšené teploty (do 280°C)
 • Prohlášení o shodě s danou specifikací

Vybavení (výběr):

 • elektromechanický zkušební stroj Instron (max. statické zatížení do 100 kN, posuv příčníku až 1000 mm, siloměry s rozsahy ±1 kN, ±10 kN, ±100 kN)
 • servohydraulický stroj Hydropuls Schenck (max. statické zatížení do 250 kN, posuv příčníku až 100 mm)
 • zkušební klimatizační komory (prostředí zkoušky v rozsahu -150°C ÷ 280°C)
 • kondiciační komora Climacell (dlouhodobé prostředí zvýšené teploty a vlhkosti typicky 70°C při 85% r.v.)
 • záznamníky termočlánků Kimo Instruments (měření teploty vzorku v rozsahu -180°C ÷ 480°C)
 • mechanické axiální extenzometry (měření deformace vzorku v podélné ose)
 • tenzometrická ústředna (lepení tenzometrů, měření deformace)
 • optický extenzometr X-Sight (měření deformace a korelace digitálního obrazu (DIC))
 • přípravky pro zatěžování vyrobené podle příslušných norem

Normy v rámci akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025:

ASTM D3410 Standardní zkušební metoda pro stanovení tlakových vlastností kompozitních materiálů s polymerní matricí při zatížení smykem
ČSN EN ISO 14126 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností v tlaku v rovině výztuže
ČSN EN 2850 Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken
ASTM D7137 Standardní zkušební metoda pro stanovení zbytkové pevnosti v tlaku poškozených kompozitních desek s polymerní matricí
ASTM D6484 Standardní zkušební metoda pro pevnost v tlaku kompozitních laminátů s polymerní matricí s otevřeným otvorem
ASTM D6641 Standardní zkušební metoda pro stanovení vlastností kompozitních materiálů s polymerní matricí v tlaku pomocí kombinovaným zatížením (CLC)
Zkouška tlakem
Zkouška tlakem

 

Pošlete nám poptávku