3D měření

Instalovaný souřadnicový měřící stroj Zeiss, včetně obslužného softwaru (Calypso), umožňuje zjišťovat geometrické veličiny měřených součástí jak v manuálním, tak automatickém (CNC) režimu snímání; lze měřit, kontrolovat a vyhodnocovat geometrické rozměry, úchylky tvaru a polohy jednotlivých elementů, včetně obecných ploch, vyskytujících se na měřené součásti.
Snímání je dotekové s možností snímání jednotlivých bodů či skenování, kdy snímač jede po stanovené dráze a snímá kontinuálně.
Naměřené body je možné exportovat a dále zpracovávat např. pro tvorbu CAD modelů (digitalizace).

NABÍDKA SLUŽEB:

  • Měření sériových výrobků, prototypů, modelů a přípravků až do 1,8m délky podle výkresů či CAD modelů
  • Vyhodnocení výsledků
  • Digitalizace jednodušších dílů (vytvoření CAD modelu)
  • Příznivé ceny a flexibilní přístup

VYBAVENÍ:

  • Měřící stroj ACCURA 10 firmy Carl Zeiss s rozsahem 1000x1200x1800 mm
  • Obslužný software Calypso
  • Objemové a plošné modelování v běžných CAD formátech (software Rhinoceros)

 

3D měření
3D měření
3D měření

 

Pošlete nám poptávku