Zkouška pevnosti spojů

 Nabízíme:

 • Návrh experimentu
 • Odběr a kondicionování vzorků z kovových i kompozitních materiálů
 • Zkouška spojů při pokojové teplotě
 • Zkouška spojů za snížené teploty (do -150°C)
 • Zkouška spojů za zvýšené teploty (do 280°C)
 • Analýzy lomových ploch
 • Prohlášení o shodě s danou specifikací

Vybavení (výběr):

 • elektromechanický zkušební stroj Instron (max. statické zatížení do 100 kN, posuv příčníku až 1000 mm, siloměry s rozsahy ±1 kN, ±10 kN, ±100 kN)
 • servohydraulický stroj Hydropuls Schenck (max. statické zatížení do 250 kN, posuv příčníku až 100 mm)
 • servohydraulické stroje Inova (max. statické zatížení do 50 kN, 100 kN, a 200 kN, posuv příčníku až 100 mm)
 • zkušební klimatizační komory (prostředí zkoušky v rozsahu -150°C ÷ 280°C)
 • kondiciační komora Climacell (dlouhodobé prostředí zvýšené teploty a vlhkosti typicky 70°C při 85% r.v.)
 • záznamníky termočlánků Kimo Instruments (měření teploty vzorku v rozsahu -180°C ÷ 480°C)
 • optický extenzometr X-Sight (měření deformace a korelace digitálního obrazu (DIC))

Normy v rámci akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025:

ČSN EN 1465 Lepidla - Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech
ASTM D1002 Standardní zkušební metoda pro stanovení zdánlivé pevnosti ve smyku kovových vzorků s jedním lepeným spojem při zatížení tahem (kov na kov)
ASTM D3528 Standardní zkušební metoda pro pevnostní vlastnosti lepených spojů s dvojitým přeplátováním při zatížení tahem
ASTM D5961 Standardní zkušební metoda pro stanovení únosnosti spoje kompozitních laminátů s polymerní matricí
ASTM D7332 Standardní zkušební metoda pro měření odolnosti kompozitu s polymerní matricí vyztuženého vlákny proti protažení spojovacího materiálu
Zkouška pevnosti spojů
Zkouška pevnosti spojů
Zkouška pevnosti spojů
Zkouška pevnosti spojů
Zkouška pevnosti spojů

 

Pošlete nám poptávku