Zkouška únavy

Nabízíme:

 • Návrh experimentu
 • Odběr vzorků z kovových a kompozitních materiálů
 • Zkouška únavy při pokojové teplotě
 • Zkouška únavy za zvýšené teploty (do 900°C)
 • Analýzy lomových ploch
 • Prohlášení o shodě s danou specifikací

Vybavení pro zkoušky únavy (výběr):

 • servohydraulický stroj Hydropuls Schenck (max. statické zatížení do 250 kN, posuv příčníku až 100 mm)
 • servohydraulické stroje Inova (max. statické zatížení do 50 kN, 100 kN, a 200 kN, posuv příčníku až 100 mm)
 • zkušební klimatizační komory (prostředí zkoušky v rozsahu -150°C ÷ 280°C)
 • záznamníky termočlánků Kimo Instruments (měření teploty vzorku v rozsahu -180°C ÷ 480°C)
 • indukční ohřev (zkoušky v rozsahu do 900°C)
 • infračervený teploměr Micro-Epsilon (měření teploty vzorku v rozsahu 200°C ÷ 900°C)

Normy v rámci akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025:

ČSN EN 6072 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou
ASTM E466 Standardní postup pro provádění axiálních únavových zkoušek kovových materiálů řízených silou s konstantní amplitudou
ČSN ISO 12106 Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace
ASTM E606 Standardní zkušební metoda pro deformačně řízenou únavovou zkoušku
ASTM D3479 Standardní zkušební metoda pro únavu kompozitních materiálů s polymerní matricí
Zkouška únavy
Zkouška únavy

 

Pošlete nám poptávku