Zkouška mezilaminární smykové pevnosti

Nabízíme:

 • Návrh experimentu
 • Odběr a kondicionování vzorků z kompozitních materiálů
 • Zkouška pevnosti a tuhosti laminátu ve smyku při pokojové teplotě
 • Mezilaminární pevnost a tuhost za snížené teploty (do -150°C)
 • Mezilaminární pevnost a tuhost za zvýšené teploty (do 280°C)
 • Prohlášení o shodě s danou specifikací

Vybavení (výběr):

 • elektromechanický zkušební stroj Instron (max. statické zatížení do 100 kN, posuv příčníku až 1000 mm, siloměry s rozsahy ±1 kN, ±10 kN, ±100 kN)
 • servohydraulický stroj Hydropuls Schenck (max. statické zatížení do 250 kN, posuv příčníku až 100 mm)
 • zkušební klimatizační komory (prostředí zkoušky v rozsahu -150°C ÷ 280°C)
 • kondiciační komora Climacell (dlouhodobé prostředí zvýšené teploty a vlhkosti typicky 70°C při 85% r.v.)
 • záznamníky termočlánků Kimo Instruments (měření teploty vzorku v rozsahu -180°C ÷ 480°C)
 • mechanické axiální a duální extenzometry (měření deformace vzorku v podélné a příčné ose)
 • optický extenzometr X-Sight (měření deformace a korelace digitálního obrazu (DIC))
 • přípravky pro zatěžování vyrobené podle příslušných norem

Normy v rámci akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025:

ČSN EN 2563 Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami
ČSN EN ISO 14130 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku
ASTM D2344 Standardní zkušební metoda pro pevnost >krátkého nosníku z >kompozitních materiálů s polymerní matricí a jejich laminátů
ASTM D3518 Standardní zkušební metoda pro smykovou odezvu kompozitních materiálů s polymerní matricí v rovině pomocí tahové zkoušky laminátu ±45°
Zkouška mezilaminární smykové pevnosti
Zkouška mezilaminární smykové pevnosti
Zkouška mezilaminární smykové pevnosti
Zkouška mezilaminární smykové pevnosti

 

Pošlete nám poptávku