Zkouška kondicionováním

Nabízíme:

  • Odběr a kondicionování vzorků z kovových i kompozitních materiálů
  • Kondicionování vzorků v rozsahu: od 10 °C do 90 °C s vlhkostí
  • Vlhčení do nasycení pomocí určení přírůstku hmotnosti
  • Určení počáteční vlhkosti vážením při sušením

Vybavení (výběr):

  • kondiciační komora Climacell (dlouhodobé prostředí zvýšené teploty a vlhkosti typicky 70°C při 85% r.v.)
  • záznamníky teploty a vlhkosti COMET
  • analytická váha Kern (přesnost 0.1 mg, rozsah do 100 g)

Normy v rámci akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025:

ČSN EN 2823 Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti
ASTM D5229 Standardní zkušební metoda pro stanovení vlastností absorpce vlhkosti a rovnovážného stavu kompozitních materiálů s polymerní matricí
Zkouška kondicionováním
Zkouška kondicionováním
Zkouška kondicionováním

 

Pošlete nám poptávku