Zkouška tahem

Nabízíme:

  • Návrh experimentu
  • Odběr a kondicionování vzorků z kovových i kompozitních materiálů
  • Tahová zkouška při pokojové teplotě
  • Tahová zkouška za snížené teploty (do -150°C)
  • Tahová zkouška za zvýšené teploty (do 900°C)
  • Analýzy lomových ploch
  • Prohlášení o shodě s danou specifikací

Vybavení (výběr):

elektromechanický zkušební stroj Instron (max. statické zatížení do 100 kN, posuv příčníku až 1000 mm, siloměry s rozsahy ±1 kN, ±10 kN, ±100 kN)
servohydraulický stroj Hydropuls Schenck (max. statické zatížení do 250 kN, posuv příčníku až 100 mm)
servohydraulické stroje Inova (max. statické zatížení do 50 kN, 100 kN, a 200 kN, posuv příčníku až 100 mm)
zkušební klimatizační komory (prostředí zkoušky v rozsahu -150°C ÷ 280°C)
kondiciační komora Climacell (dlouhodobé prostředí zvýšené teploty a vlhkosti typicky 70°C při 85% r.v.)
záznamníky termočlánků Kimo Instruments (měření teploty vzorku v rozsahu -180°C ÷ 480°C)
infračervený teploměr Micro-Epsilon (měření teploty vzorku v rozsahu 200°C ÷ 900°C)
mechanické axiální a duální extenzometry (měření deformace vzorku v podélné a příčné ose)
optický extenzometr X-Sight (měření deformace a korelace digitálního obrazu (DIC))
mechanické a hydraulické čelisti

Normy v rámci akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025:

 

ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
ČSN EN ISO 6892-2 Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty
ASTM E8 Standardní zkušební metody pro tahové zkoušky kovových materiálů
ASTM E21 Standardní zkušební metody pro zkoušky kovových materiálů tahem za zvýšené teploty
ASTM D3039 Standardní zkušební metoda pro tahové vlastnosti kompozitních materiálů s polymerní matricí
ASTM D5766 Standardní zkušební metoda pro stanovení pevnosti kompozitních laminátů s polymerní matricí s otevřeným otvorem v tahu
ČSN EN 2561 Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken
ČSN EN 2597 Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken
zkouška tahem
zkouška tahem
zkouška tahem

 

Pošlete nám poptávku